Canisterapia

Dňa 21.01.2020 si pani Ambrózová pripravila rôzne aktivity so psíkmi. Aktivity boli zamerané na polohovanie imobilných detí, hladkanie psíka, pomenovanie časti tela psa, rozlišovanie ich farby, počítanie labiek, oči a uši. Deti precvičovali aj základné lokomočné pohyby, podliezali psa. Prostredníctvom priameho kontaktu rozvíjali pozitívny, kladný vzťah ku psíkom. Deťúrence sa pri hrách uvoľnili, pekne komunikovali, aktivity si užili a tešia sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                           ( Mgr. Marta Lašová)