RZ pomáha tvoriť učebné pomôcky

Pre naše detičky sme ako Rodičovské združenie zakúpili materiál na tvorbu učebných pomôcok. Z materiálu boli zakúpené – fólie, laminovačka, perá na tabuľu, razítka.. . V škole z týchto materiálov vytvorili krásne pomôcky, ktoré môžete vidieť nižšie.

Rodičovské združenie