Projekt – Budúcnosť aj s autizmom

V mesiaci október 2020 sa učitelia z autistických tried zúčastnili workshopu, kde nás lektor p. Ing. Baranec, ktorý je súčasne autorom platformy, odborným vedením a praktickými ukážkami naučil pracovať s Visual Reading. Vďaka podpore Nadácie Pontis a Adient, sme mohli zakúpiť tablety, ktoré putovali do autistických tried. Pedagógovia vytvorili cez platformu Visual Reading individuálne pre každého žiaka portál, ktorý nám umožňuje rozvíjať komunikačné schopnosti žiaka na konkrétnej úrovni akú práve potrebuje. Žiaci si prácu s Visual Reading obľúbili, sú motivovaní zotrvať pri činnosti dlhšie. Tešíme sa, že môžeme žiakom ponúknuť vzdelávací nástroj novej generácie. Zároveň sme v rámci projektu získali finančné prostriedky na kúpu laminovačky, laminovacích fólií a spotrebného materiálu, z ktorých šikovné ruky pani učiteliek a asistentiek vyrobili hodnotné edukačné pomôcky, piktogramy na rozvoj komunikačných schopností našich detí.

 

« z 2 »