Fyzioterapeutická starostlivosť

V rámci služieb nášho Centra špeciálno-pedagogického poradenstva ponúkame Vašim deťom fyzioterapeutickú starostlivosť zabezpečenú našim kvalifikovaným odborným tímom. Primárne je starostlivosť zameraná na CVIČENIE a RELAXÁCIU s dieťaťom a nácvik zručností rodiča, ako pokračovať s cvičením dieťaťa aj v domácom prostredí.

  • CVIČENIE: Prispôsobuje sa individuálnym potrebám rehabilitovaných detí. Pri DMO (detská mozgová obrna), CTP (centrálna tonusová porucha) a Downovom syndróme využívame:
        • Bobathov koncept – ktorý pri cvičení potláča abnormálne postojové a pohybové reakcie oslabuje vplyv abnormálnych reflexov a navodzuje, pokiaľ je to možne normálny svalový tonus . Viac informácií o Bobath koncepte sa dozviete tu (klikni sem).
        • Pri CHDT (chybné držanie tela) kde treba posilniť oslabené svalstvo a vyťahovať skrátené svalstvo, využívame cvičenie podľa doktora Smíška – SM systém, senzomotorickú stimuláciu- cvičenie na nestabilnej ploche, fitlopty.
  • RELAXÁCIA: V rámci relaxácie využívame masáž ,bazálnu stimuláciu a relaxáciu na fitloptách. Masáž je zostavou veľmi jemného a citlivého masírovania detského tela. K zvláčneniu pokožky používame oleje (olivové) , za účelom uvolnenia a prehĺbenia relaxácie púšťame relaxačnú hudbu. Masáž stimuluje a zlepšuje krvný obeh, čo ovplyvňuje činnosť orgánov a rozvoj všetkých tkanív, zlepšuje dýchanie, celý organizmus sa dobre okysličuje, posilňujú sa hrudné svaly a správne držanie tela.

Naše priestory