Dielňa – QR

„S prácou sa dá mnoho premôcť.“

Naša Dielňa prechádza od roku 2021 postupnou rekonštrukciou s jasnou víziou vytvorenia priestoru pre kreatívne aktivity rôzneho charakteru. Okrem výučby pracovného vyučovania, chceme, aby slúžila ako kreatívne miesto, kde sa budú deti venovať zmysluplným činnostiam, ktoré dávajú možnosť pre skúsenosť, ktorá môže mať relaxačný, ale aj stimulujúci charakter. Jedným z hlavných cieľov je pomôcť dieťaťu rozvinúť a podporiť jeho pozitívne zdroje skrze široké spektrum aktivít s terapeutickými prvkami (využitie prvkov ergoterapie, arteterapie). Vytvára podporné prostredie pre pozitívnu spätnú väzbu, naplnenie očakávaní, rovnováhu medzi schopnosťami dieťaťa a výzvou, ktorú je možno splniť. Sme presvedčení, že zamestnávanie dáva životu zmysel, je dôležitou determinantou zdravia a celkovej duševnej pohody, organizuje správanie a má terapeutickú účinnosť.

Prostredníctvom ľudskej potreby – byť aktívny, môže človek spoznávať seba, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, udržovať fyzické a duševné zdravie, podporovať a vidieť svoj potenciál.

Finančné zabezpečenie miestnosti:

  • Rodičovské združenie pri ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, Žilina 2 520,-€
  • Projekt Nadácia Kia „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ 3 000,-€
  • Projekt Nadácie SPP „Iný obraz“ 500,-€

Vybavenie dielne Vybavenie dielne