ŠKD

Zdobenie perníkov v ŠKD

Stolný tenis v ŠKD

Príprava nátierok

Ozdoba na stromček 2018

Pečenie mafinov

Darček pre starých rodičov

Šarkaniáda 2018