ŠMŠ 2018/2019

Rozlúčka s predškolákmi

Veselá slnečná opekačka so žiakmi ŠZŠ

« z 2 »

Športové hry spolu so žiakmi ŠZŠ

Návšteva v MŠ Borodáča divadelné predstavenie

Návšteva dopravného ihriska

Naši oslávenci 2. polrok

« z 2 »

Naši oslávenci 1. polrok

Návšteva kníhkupectva

Karneval ŠMŠ

« z 2 »

Canisterapia ŠMŠ

« z 2 »

Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Zimné radovánky

« z 2 »

Návšteva detí z MŠ Borodáča – športová olympiáda

« z 2 »

Canisterapia na snehu v ŠMŠ

« z 2 »

Vianočná pekáreň v ŠMŠ

« z 2 »

Posedenie pri stromčeku v ŠMŠ

Mikuláš v ŠMŠ

Návšteva v MŠ Borodáča Žilina

Môj stromček žije v ŠMŠ

Deň Jablka v ŠMŠ