ŠMŠ 2018/2019

Rozlúčka s predškolákmi

No Images found.

Veselá slnečná opekačka so žiakmi ŠZŠ

No Images found.

Športové hry spolu so žiakmi ŠZŠ

No Images found.

Návšteva v MŠ Borodáča divadelné predstavenie

No Images found.

Návšteva dopravného ihriska

No Images found.

Naši oslávenci 2. polrok

« z 2 »

Naši oslávenci 1. polrok

Návšteva kníhkupectva

Karneval ŠMŠ

No Images found.

Canisterapia ŠMŠ

No Images found.

Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

No Images found.

Zimné radovánky

No Images found.

Návšteva detí z MŠ Borodáča – športová olympiáda

No Images found.

Canisterapia na snehu v ŠMŠ

No Images found.

Vianočná pekáreň v ŠMŠ

No Images found.

Posedenie pri stromčeku v ŠMŠ

No Images found.

Mikuláš v ŠMŠ

No Images found.

Návšteva v MŠ Borodáča Žilina

No Images found.

Môj stromček žije v ŠMŠ

No Images found.

Deň Jablka v ŠMŠ

No Images found.