ŠMŠ

Karneval ŠMŠ

« 1 z 2 »

Canisterapia ŠMŠ

« 2 z 2 »

Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Zimné radovánky

« 1 z 2 »

Návšteva detí z MŠ Borodáča – športová olympiáda

« 1 z 2 »

Canisterapia na snehu v ŠMŠ

« 1 z 2 »

Vianočná pekáreň v ŠMŠ

« 1 z 2 »

Posedenie pri stromčeku v ŠMŠ

Mikuláš v ŠMŠ

Návšteva v MŠ Borodáča Žilina

Môj stromček žije v ŠMŠ

Deň Jablka v ŠMŠ