SNOEZELEN – QR

Jednou z foriem vzdelávania inak ako v lavici, je možnosť vyžívať špeciálne prostredie – SNOEZELEN prostredie. Dverami našej školy prejde mnoho detí, preto je dôležité, aby nemali stres a frustráciu zo školy,  výchovy a vzdelávania. Naša škola sa snaží využívať všetky dostupné metódy, aby sa dieťa, žiak u nás cítili dobre, ale aj sa učili s radosťou. Snoezelen koncept je jednou z metód, ktoré nám pomáhajú preniknúť do detského sveta. V našej škole máme k dispozícií  špeciálnu snoezelen miestnosť,  v triedach vytvorené kútiky a snoezelen domčeky.

Čo je Snoezelen ?Snoezelen_01

Je multifunkčná metóda, terapeutický koncept, ktorý sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, ktoré vytvárajú pocit uvoľnenia, pohody, ale aj stimulujú, aktivizujú, prebúdzajú záujem. Prostredie, ktoré je založené na prepojení vzťahu medzi žiakom a učiteľom v kontrolovateľnom prostredí, v ktorom je ponúkané veľké množstvo aktivít a zmyslové stimuly.

Filozofia Snoezelen konceptu spočíva v starostlivom nedirektívnom a v citlivom prístupe k dieťaťu, žiakovi. Prostredie poskytuje atmosféru bezpečia a istoty. Pomáha vytvárať pozitívny vzťah medzi dieťaťom a pedagógom.

Ciele Snoezelen

Koncept je určený pre deti a žiakov s mentálnym, telesným, viacnásobne postihnutím, DMO, pre osoby s psychickými poruchami, autoagresivitiu a agresivitou, deti a žiakov s autizmom. Vychádzajú a stanovujú sa na základe predchádzajúcej dokonalej komplexnej diagnostiky a anamnézy konkrétneho dieťaťa a žiaka, prispôsobujú sa individuálnym potrebám dieťaťa. Pri plnení cieľa kladieme dôraz na samotný proces, aktivity zamerané na hru a terapiu. Cieľom je pomáhať dieťaťu získať potešenie, radosť, uvoľnenie, vzbudiť záujem, aktivizovať jeho zmysly.

Využitie snoezelen miestnosti:

–        Môžeme ju  využívať na relaxácie, rôzne terapie – aromaterapiu, dramatoterapiu, muzikoterapiu, terapiu hrou, UV terapiu.

–        Realizovanie plánovaných snoezelen štruktúrovaných hodín, ktoré sú zamerané na konkrétny cieľ, sú pripravené a riadené učiteľom, tak, aby dieťa neobmedzovali, ale rozvíjali jeho schopnosti.

Finančné pokrytie vybavenia miestnosti bolo realizované z projektu:

·       Grant mesta Žilina „Učíme sa inak ako v lavici“ – 1 077,00 €

·       Ministerstvo školstva „ U nás sa zázraky dejú“ – 5 061,00 €

Vybavenie snoezelen miestnosti v našej škole:Snoezelen 02

–        bublinkový valec:  patrí medzi najobľúbenejšie komponenty snoezelen miestností. Prináša skutočne viaczmyslový zážitok – meniace sa farby sú vizuálne stimulujúce, mierne vibrácie prinášajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje dokonca i sluchové podnety.

–        optické vlákna: sú skvelým zdrojom vizuálnej stimulácie a zároveň predstavujú výbornú motiváciu k pohybu. Hra s vláknami pomáha rozvíjať úchop a jemnú motoriku.

–        zrkadlá: patria medzi základné prvky v multisenzorickej miestnosti. Zvýrazňujú pôsobivosť ostatných pomôcok a prinášajú deťom a žiakom  lákavé vizuálne stimuly. Znásobujú efekt obrazu, stimulujú zrakové vnímanie.

–        polohovací vak: umožňuje dieťaťu vybrať si pohodlnú polohu, príjemne sa usadiť

–        vibroakustická podložka: vytvára v snoezelen  miestnosti pohodlný priestor na odpočinok a zároveň ponúka deťom a žiakom  hĺbkovú vibroakustickú stimuláciu. Silné reproduktory v podložke menia zvukové vstupy na vibrácie. Tento typ vibračnej a dotykovej stimulácie má veľký význam najmä u klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím, zmyslovými poruchami či autizmom.

–        vibračné vankúše:  sú veľmi dôležité najmä pre klientov s ťažkým viacnásobným postihnutím, ktorí intenzívne vnímajú tento typ podnetov. Vibrácie tiež pomáhajú rozrušeným či nesústredeným klientom zrelaxovať a ľahšie sa koncentrovať.

–        projektor: stimuluje zrakové vnímanie. Prelievanie farebných olejov v otáčajúcom sa kotúčiku pôsobí veľmi upokojujúcim dojmom. Kotúče sú z rôznou farebnosťou a tematikou, ktoré si prispôsobujeme.

–        zrkadlová guľa: pomôcka, ktorá pomáha stimulovať zrakové vnímanie u dieťaťa a žiaka, umocňuje zážitok z odrazu svetla v celej miestnosti, odrážajúce efekty z gule stimulujú dieťa k pohybu po miestnosti, aktivizujú sústredenie.

–        pieskový had: Had je ideálny pre terapiu detí a žiakov  s percepčnými poruchami. Hada môžete natiahnuť, ohnúť alebo zvinúť. Deti si chodením po hadovi zlepšujú rovnováhu a koordináciu pohybov, môžeme ho využiť aj ako záťažovú pomôcku a ohraničenie tela.

Svojpomocne vyrobené pomôcky na podporu a rozvíjanie zmyslov:  

–        Taktilno haptické pomôcky – aktivizujú hlavne oblasť rúk, vedú  k aktívnemu dotýkaniu sa  a uchopovaniu jednotlivých častí.

–        Stromček s ročnými obdobiami –  didaktická pomôcka je vyrobená z rôznych textilných a galantérnych materiálov. Všetky diely sú na suchý zips, alebo gombíky, ľahko odopínateľné. Dieťa, žiak rozvíja jemnú motoriku – zapínanie, odopínanie gombíkov, upevňuje si  matematické operácie – oberanie jabĺčok podľa počtu, triedenie ovocia podľa druhu,  farieb. Rozvíja kognitívne schopnosti – poznáva jednotlivé ročné obdobia, skladá  ich podľa charakteristických znakov. Podporuje zmyslové vnímanie.

Vybavenie snoezelen

 

Taktilno haptická pomôcka – Puzzle:

–        Je vyrobená a navrhnutá tak, aby dieťa stimulovalo hmatové, zrakové vnímanie. Vyrobená je z textilného materiálu. Využili sme gombíky, brmbolce rôznych veľkostí a tvarov. Jednotlivé časti puzzle sú rôzneho tvaru, upevnené na podložke, na ktorej je predkreslený tvar aj farba každej časti, ktorý pomáha pri  správnom ukladaní. Dieťa rozvíja   proces skúmania a bádania, hľadá možné postupy ako puzzle zostaviť.

–        Stimulačné stopy:  pomôcka je vyrobená z rôznych štruktúr textilných a galantérnych materiálov. Na kartónových maketách stôp sú nalepené bežne dostupné komponenty – gombíky, kožušina, hubky, froté materiál. Chôdzou na boso  po stopách dieťa stimuluje chodidlá, rozvíja hrubú motoriku, stáva sa vnímavejšie na rôzne povrchy.

 

Pomôcky na zrakovú stimuláciu:

–        Obrázkové, tieňové pexeso – vyrobené z príjemného materiálu, podšité vatelínom. Na obrázkoch sú zábavné detské postavičky, dieťa rozvíja zrakové vnímanie, vyhľadáva správne dvojice obrázkov.

Snoezelen Vybavenie snoezelen

–        Priraďovacia hra kamkienky – zmyslová pomôcka má špecifickú vlastnosť, je vyrobená zalaminovaním obrázkov, ktoré sú zviazané hrebeňovou väzbou. Obsahuje obrázky farebných guliek rôzných kombinácií. Dieťa rozvíja kognitívne myslenie, poznáva a upevňuje si základné farby.

Vybavenie snoezelen

–          Veselé chobotničky – pomôcka je ručne háčkovaná, vyplnená vatelínom, na spodnej časti sú prišité rolničky. Chobotnice sú viditeľne odlišnej farby, ku každej je farebná loptička. Vďaka tejto pomôcke sa u detí rozvíja cit pre farbu a správna orientácia vo svete základných farieb. Napomáha k rozvíjaniu zrakového vnímania – správne priraďovanie farieb,  sluchového  vnímania – zvuk rolničiek, manipuláciou s pomôckou dieťa rozvíja hmatové vnímanie.

Vybavenie snoezelen

Pomôcky na rozvíjanie komunikačných schopností:

–        Textilná obrázková kniha – kniha, ktorá deti zabaví. Rozvíja kreativitu a myslenie detí. Obsahuje niekoľko strán s  rôznymi aktivitami. Hravou formou stimulujú zrakové, hmatové vnímanie. Rozvíjajú jemnú motoriku, koordináciu oko – ruka, upevňuje si niektoré matematické schopnosti. Pomáha aj pri nácviku základných sebaobslužných aktivít – zapínanie, odopínanie zipsov, gombíkov. Prostredníctvom knihy dieťa spoznáva štruktúry rôznych materiálov.

–        Rozprávková kniha – pomôcka je vyrobená z textilného materiálu, doplnená rôznymi komponentami na stimuláciu hmatu, zrak, jemnej motoriky. Obsahuje postavy, pomocou ktorých si dieťa vytvára vlastný príbeh. Rozvíja svoje komunikačné schopnosti, kreativitu a fantáziu. Jednotlivé časti sú odopínateľné. Strecha sa skladá z niekoľkých častí, ktoré si môže samo poskladať.

Vybavenie snoezelen