Telocvičňa

Telocvicna_QR

Školská telocvičňa je priestor, v ktorom sa okrem pohybových aktivít a realizácií hodín TŠV stretávajú žiaci, učitelia našej školy  ako aj rodičia na spoločných aktivitách. V tomto smere sa stala srdcom spoločenských akcií a prostriedkom socializácie našich detí.

Realizujú sa v nej:

 • hodiny TŠV
 • pohybové aktivity súvisiace so senzomotorickou integráciou detí
 • divadelné predstavenia
 • projektové realizácie tématických celkov
 • kultúrne vystúpenia
 • komunitné stretnutia
 • turnaje a spoločné športové podujatia.Telocvicna_QR

Časť telocvične bola oponou odčlenená a v tejto časti boli umiestnené pomôcky na realizáciu aktivít senzomotorickej integrácie. Tento úsek bol vyčlenený pre deti s najťažším postihnutím autistického spektra. Vďaka sponzorom a úspešným projektom bolo staré náradie a náčinie nahradené modernými pomôckami na realizáciu pohybových aktivít / hojdačky, terapeutický klzák,  hmatové lopty,  terapeutické fitlopty, nášlapné hmatové dosky, balančný múr, pojazdné dosky, padák, preliezací tunel , bazén s loptičkami a pod.

V rámci moderných športov boli pomôcky doplnené o športové náčinie určené na florbal. Všetky tieto pomôcky sú v súčasnosti umiestnené v renovovanej a účelne zariadenej náraďovni.

Finančné zabezpečenie miestnosti:

 •  Ministerstvo školstva 1 467,-€
 • CLEARSKIN II, s.r.o. 200,-€
 • PARADIGMA s.r.o. 398,95 €
 • Rodičovské združenie pri ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, Žilina 550,- €

 

 

Telocvicna QR Telocvicna QR