Vestibul – QR

Našou víziou bolo vybudovať oddychovú zónu vo vestibule školy, kde sa môžu stretávať deti a žiaci školy počas projektových dní, oddychu cez veľké prestávky, realizáciu spoločenských aktivít tržnice školy a rôznych iných celoškolských akciách.

Finančné zabezpečenie priestoru:

  • Regionálny úrad školskej správy Žilina vo výške 4 000,- €
  • Grantový projekt mesta Žilina „Vdýchnime príbehom dušu“ vo výške 1 800,- €
  • Finančný dar spoločnosti LHODOL s.r.o. vo výške 1 600,- €
  • Vestibul Vestibul_QR