Šarkaniáda ŠKD 2022

Rok sa s rokom stretol a my sme sa opäť zišli 10.10.2022 na lúke v blízkosti školy. Krásne, jesenné počasie nás zlákalo k púšťaniu šarkanov. Svojich šarkanov sme vypustili do oblakov a v jednom momente sa na oblohe vznášali rôznofarebné, malé i veľké šarkany. Potešili sme sa Čítať viac…

Privítanie nových detí v ŠKD

Dňa 22.9.2022 sme spoločne privítali v našom školskom klube detí  nových kamarátov: Janka, Viktóriu, Miška, Paulínku, Dominika, Adelku, Anetku, Lea, Sandru, Ninku, Juraja a Dávida. Pani vychovávateľky si pripravili pre deti zábavné popoludnie spojené so spevom, tancom a súťažami. Za snahu a aktívne zapájanie Čítať viac…

Grilovačka

29.06.2022 sme sa rozlúčili so školským rokom 2021/2022 spoločnou grilovačkou na záhrade školy. Zažili sme horúci letný deň pri dobrom jedle a v dobrej spoločnosti.

Dopravné ihrisko v ŠKD

Deti zo ŠKD dňa 20.06.2022 v rámci dopravnej výchovy navštívili dopravné ihrisko. Oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a pravidlami cestnej premávky. Svoje vedomosti si vyskúšali aj prakticky a to jazdou na kolobežkách a bicykloch. Naučili sa ako sa správajú Čítať viac…

Petangový turnaj v ŠKD

Školský klub detí zažil v utorok 10.05.2022 pekné športové popoludnie. Zorganizovali sme si petangový turnaj v záhrade. Deti súťažili v kategórii mladších a starších. Hádzali farebné, plastové gule a zbierali cenné body. Petang je často o šťastí, niekedy je však Čítať viac…