Deň rodiny

15.5. 2024 sa uskutočnilo v našej škole stretnutie rodičov, hostí a priateľov školy s názvom: “Deň rodiny”. Rodičia mali možnosť sledovať vyučovanie žiakov na prvej hodine so zameraním na rozvoj komunikačných schopností. Potom sa presunuli do školskej jedálne, kde sledovali kultúrny program, ktorý si pripravili deti a žiaci spolu s pani učiteľkami. Neskôr po občerstvení rodičia spolu so svojimi deťmi navštívili rôzne športové a zábavné atrakcie, ktoré sa nachádzali v areáli školy. Najväčšiu pozornosť pútalo stanovisko kynológov, ktorí predvádzali výcvik svojich troch psov. Prebiehala prednáška o význame pohybu, stretnutie s trénerom, simulátor autizmu a canisterapia.
Touto cestou by sme chceli poďakovať vzácnym hosťom z Regionálneho úradu školskej správy, členom mestského zastupiteľstva, členom nadácií (Nadácia Kia Slovakia, Nadácia Milana Dubca, Nadácia mesta Žilina, Nadácia Žilinského samosprávneho kraja) ROTARY Clubu Žilina, LIONS Clubu Žilina, členom občianských združení (OZ Farebný štvorlístok, OZ Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a materskej škole), Asociácií nepočujúcich Slovenska, Krajskému centru nepočujúcich ANEPS, Rodinnému centrum podpory, Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Centru poradenstva a prevencie Žilina, Centru sociálnych služieb Synnómia, Mestskej knižnici v Žiline, SPOSA z Banskej Bystrice a kynologickému klubu TARA za ich čas a prítomnosť.