Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Konferencia 14. 5. 2019

14. mája 2019 8:30 - 12:30

Dňa 14. 5. 2019 organizovala naša škola konferenciu s názvom „Možnosti vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím“ s kódom 304011C854. Konferencie sa zúčastnili pozvaní hostia z OÚ Žilina pani Mgr. Janka Černická, zo Štátnej školskej inšpekcie pani inšpektorka Mgr. Jozefína Šarlayová, z UK PDF v Bratislave Mgr. Michal Zemko, MBA, kolegovia z partnerskej Základní školy speciální v Slezskej Ostrave Mgr. Josef Hartoš a Mgr. Petra Poláčková. V úvode konferencie vystúpili žiaci našej školy s krátkym kultúrnym programom a následne boli odprezentované aktivity a skúsenosti z projektu pod názvom „Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím“. Medzi aktívnymi účastníkmi boli zástupcovia OU a PŠ z Bytče, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta a Žiliny – Bánovej, ktorí informovali o možnostiach vzdelávania na svojich školách. Psychologička a výchovná poradkyňa našej školy a CŠPP informovali o podmienkach vzdelávania na OU a PŠ po ukončení primárneho vzdelávania žiakov.

Konferencie sa zúčastnili rodičia, odborníci zo špeciálnych škôl, rovnako aj učitelia a výchovní poradcovia z bežných škôl.

Všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom ďakujeme za ich účasť. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie.

Odkaz na program a pozvánku