1. Udalosti
  2. Školský klub detí

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne – Darček pre starých rodičov ŠKD, deti v popoludňajšej činnosti budú vyrábať darček pre starých rodičov pri príležitosti Dňa úcty k starším.

Príprava zdravých nátierok

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13, Žilina

V školskom klube sa aj v tomto mesiaci deti dobre zabavia. Už na začiatku mesiaca si pripravia zdravé nátierky spolu so svojimi vychovávateľkami.

Stolnotenisový turnaj v ŠKD

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13, Žilina

V popoludňajších hodinách sa deti zúčastnia na podujatí "Stolnotenisový turnaj v ŠKD". Všetkým súťažiacim držíme palce a veríme, že si športové súťaženie dobre užijú.

Mikuláš

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Tvorivé dielne – zdobenie perníkov v ŠKD

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Dňa 12. 12. si panie vychovávateľky pripravili pre deti predvianočné pracovné popoludnie so zdobením medovníkov.

Vianočná akadémia

mestké divadlo Horný val č. 3, Žilina, Slovenská republika
€3

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov dňa 13. marca 2020 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno.

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických Čítať viac...