Inkluzívny maratón v latinsko – amerických tancoch

21.6. 2024 sa žiaci z 10.B a 7.A zúčastnili ” Inkluzívneho maratónu v latinsko-amerických tancoch”na Spojenej športovej škole v Žiline. Maratónom nás celé 4 hodiny sprevádzal výborný tanečník Miguel Mendéz spolu s tanečníkmi z tanečnej školy La Fiesta. Naučili sa rôzne latinsko-americké tance, pod vedením profesionálnych tanečníkov s hudobným doprovodom v latinsko-americkom rytme. Po úspešnom skončení maratónu sa vrátili do školy s novými zážitkami a dobrou náladou.