Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Naša škola sa aj tento rok zapojila do krásnej predvianočnej akcie s názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?“ Vďaka štedrosti a láskavosti rodičov, žiakov a priateľov školy sa nám podarilo naplniť 34 krabičiek, ktoré sme dňa 20.12.2023 odniesli do Domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline.😇😇😊 Darčeky za našu školu odovzdali žiaci X.B, I.A a II.A triedy, ktorí seniorom navyše spestrili tento predvianočný čas tancom s posunkami na motívy piesne Hľadám od Mira Jaroša a folklórnym pásmom o remeslách.😃 Nakoniec sme si všetci spolu zaspievali ľudové aj vianočné piesne a popriali sme všetkým požehnané Vianoce. ❤ Bol to krásny spoločný čas plný radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.❤