Kultúrne podujatie “Pocity bez slov”

Čas vianočný je vždy plný prekvapení, je chvíľou, keď sa čas akoby na moment zastavil a je časom tajných túžob a želaní. A práve vtedy prichádza naše predstavenie, ktoré rozohreje srdiečka nás všetkých. Denne sme pár týždňov usilovne všetci trénovali, vymýšľali a šili kostýmy a pripravovali kulisy, pretože nič tak nepoteší rodičov a priateľov školy, ako zimné vystúpenie našich detí.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prišli zdieľať spoločný deň. Veľké ďakujeme patrí Marekovi Adamovovi a OZ Truc Sphérique, Nová Synagóga za  poskytnutie  krásnych priestorov, bez ktorých by naše stretnutie bolo neuskutočniteľné a vďaka Grantu mesta Žilina, za finančnú podporu projektu!

Ďakujeme aj  všetkým Vám, ktorí nás podporujete a budete ochotní nás podporovať aj v budúcnosti!

Kolektív školy