Mesiac úcty ku starším

Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty ku starším už takmer 3 desaťročia. Nie len staršia generácia vníma vlastný vek, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako sme sa venovali našim najbližším. Aj naši starí rodičia potrebujú našu pozornosť. Skúsme viesť naše deti k tomu, aby poznali svojich starých rodičov, vážili si ich a pomáhali im.

Rozprávaním sa v ŠKD o našich starých rodičoch si každý rok pripomíname, aké je vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život. Naše deti si uvedomujú, že v babke a dedkovi majú poklad. Uvedomujú si, že malým darčekom môžu potešiť a spríjemniť deň svojim najbližším. Aj tento rok sme si spoločne na tvorivých dielňach takýto darček pripravili. Veríme, že darček starých rodičov potešil!

Mgr. Emília Melková

No Images found.