Nadácia SPP Opora 2023 – projekt Jakub

Organizačná zložka Základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorá je súčasťou novej Spojenej školy, Jána Vojtaššáka 13 Žilina mala možnosť individuálne podporiť žiaka Jakuba a to vďaka projektu Nadácii SPP Opora 2023. Finančné prostriedky sme použili na nákup komunikačno-edukačného systému HandCubeKeys k PC. Projektom pomáhame Jakubkovi v rozvíjaní komunikačných a sociálnych zručností pomocou špeciálnej interaktívnej klávesnice a tiež v napredovaní v oblasti jemnej a hrubej motoriky a v začleňovaní sa do spoločnosti.