Najlepšie animácie – súťaž

Dňa 13. 11. 2023 sme si v záujmovom útvare urobili súťaž v tvorbe animácie vo dvojiciach. Všetci sa snažili urobiť peknú a zaujímavú animáciu spolu s kamarátom. Dvojice tvorili: Ema a Slávka, Marko a Mirko, Gabko a Lukáš a aj Erik a Kiko.

Prezentáciu svojich animácií a ich ohodnotenie sme si urobili 20. 11. 2023 na krúžku. Všetky dvojice boli ocenené sladkou drobnosťou a za najlepšiu animáciu bola vedúcimi vyhodnotená dvojica Gabko a Lukáš.
Najlepšia animácia – 13. 11. a 20. 11. 2023