Návšteva Art štúdia

Od 5. 10. 2023 začali žiaci z našej školy navštevovať Art štúdio v Dome Odborov v Žiline. Stretnutia sa uskutočnili vo štvrtok po skupinách. Pomocou umeleckých terapií si žiaci rozvíjali sebapoznávanie, komunikáciu, sociálne zručnosti, sebadôveru, sebapoznávanie, sociálne vzťahy, tvorivosť a učili sa vyjadrovať svoje emócie. Deti na stretnutiach tancovali, spievali, hrali sa, maľovali a tvorili pod odborným vedením Mgr. Zuzky Smudovej.