Návšteva detí z MŠ Čajakova v Žiline

18.10.2018 nás navštívili deti z MŠ Čajakova. Navštívili Snoezelen záhradu a Snoezelen miestnosť, v ktorej multisenzoricky spoznávali, vnímali farby, plody jesene, ovoniavali rastliny, precvičovali hmat, sluch a zrak. Deťom sa veľmi páčil senzorický bublinkový valec, ale aj ostatné Snoezelen pomôcky. Rozlúčili sme sa a dohodli na ďalšom, spoločnom stretnutí.

Mgr. Katarína Jakubičková

No Images found.