Návšteva knižnice ŠKD

Dňa 22.4.2023 sme s deťmi navštívili Mestskú knižnicu na Vlčincoch. Pani knihovníčka nám prečítala knižku “Ema a jej zázračná lupa”. Čítanie rozprávky bolo spojené so zážitkovou aktivitou – deti vyhľadávali drobný hmyz a chrobáčiky s pomocou lupy, ktoré boli zamaskované v trávičke na imitovanej lúke. Po prečítaní rozprávky mali za úlohu vypracovať pracovný list, ktorý sa vzťahoval k prečítanému príbehu. Na záver si zahrali hru s kartičkami rastlín. Deťom sa v knižnici páčilo, tešia sa na ďalšiu návštevu.