Oznam pre rodičov

Milí rodičia!

Dovoľte, aby som zhrnula to najdôležitejšie, čo nás v najbližšej budúcnosti čaká.

REŽIM ŠKOLY
Podľa manuálu, ktorý zverejnilo ministerstvo včera večer sa pre našu školu NIČ NEMENÍ. V prevádzke zostávajú všetky súčasti školy v štandardnom režime.

STRAVOVANIE
V prípade, že ste svoje dieťa odhlásili na dnešný deň z obeda je potrebné ho na ďalšie stravovanie prihlásiť.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aj tu platí, že sa znenie dokumentu nemení. To znamená, že od Vás nevyžadujeme žiadne iné potvrdenia ani prehlásenia, ktoré by súviseli s Vašim zamestnaním.

Posielajte ho PROSÍM prostredníctvom EDUPAGE, zefektívni sa tak ranný filter a príchod detí do školy bude plynulejší.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 123 z 28. februára 2021
Obmedzenie slobody pohybu a pobytu na celom území SR sa nevzťahuje podľa bodu 17. na cestu dieťaťa a žiaka do ŠZŠ a ŠMŠ. Zákonný zástupca musí mať samozrejme, tak ako doteraz, negatívny test nie starší ako 7 dní.
Viac nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/18930.pdf

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY
V prípade, že by ste mali záujem mať pri sebe potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa, môžete si ho stiahnuť. Postup nájdete v odkazoch nižšie. Plošne ich vydávať nebudeme, zatiaľ to nie je nevyhnutné.
MOBIL
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1627/u218/u1640
POČÍTAČ
https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Prajem Vám hlavne veľa zdravia a asi aj trpezlivosti.

S pozdravom

PaedDr. Júlia Mankovičová, riaditeľka školy