Oznámenie o riaditeľskom voľne a prechode na dištančné vzdelávanie

Milí rodičia,

dňa 19. 03. 2021 (piatok) udeľuje riaditeľka školy deťom a žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (zamestnanec ŠJ mal pozitívny výsledok testu na COVID – 19).

Od pondelka 22. 03. 2021 škola prechádza z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa, alebo vedenie školy.

S prianím všetkého dobrého

riaditeľka školy