Plán na január

10. 01. 2019 Stavanie snehuliaka/zábavné popoludnie v ŠKD,

11. 01. 2019 Knižnica u nás

17. 01. 2019 Exkurzia v PŠ– Spojená škola internátna

Január 2019 Návšteva detí z MŠ Borodáča – Športová olympiáda

21. 01. 2019 Pedagogická rada v ŠMŠ,

22. 01. 2019 Pedagogická rada v ŠZŠ, 

24. 01. 2019 Zimné hry/zábavné popoludnie v ŠKD

Január 2019 Pobyt vonku – lopárovanie, zimné hry v ŠKD

28. 01. 2019 Divadelné predstavenie „Aladin“ pre ŠZŠ aj ŠMŠ

29. 01. 2019 Návšteva ZŠS ve Slezké Ostravě, (ped. a odb. zam.)

31. 01. 2019 Vyhodnotenie polročných výsledkov

01.02. 2019 Polročné prázdniny