PLÁN NA  MESIAC MAREC 2019

 4.3.- 8.3.  Jarné prázdniny pre Žilinský kraj

12.-13.3. – výmenný pobyt žiakov v Ostrave v rámci projektu: Ďalšie vzdelávanie  žiakov s mentálnym postihnutím

14.3. Tvorivé dielne v ŠKD

15.3. Zorničkin slávik – školské kolo

18.3. Návšteva Krajskej knižnice o 9 hod

19.3. Návšteva Krajskej knižnice  o 14 hod

19.3. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

20.3.  Tvorivé dielne v TURZOVKE  – Gombíkovanie

21.3. Ponožková výzva pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu

21.3. Môj priateľ počítač

22.3. Deň vody – celoškolský tematický deň

26.3. Regionálna prehliadka súťaží Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik v Bytči

28.3. Deň učiteľov, zmena organizácie vyučovania: vyučovanie do 12,35 hod, ŠKD do 14 hod.