Plán práce na február

03.02.2020            Polročné prázdniny
04.02. o 13:00       Zasadnutie Rady školy
11.02. 11:45           Vyhodnotenie výsledkov národného kola súťaže Ochranárik, OU Banská Bystrica
11.02.2020             Metodické združenie ŠKD
11.02.2020             Karneval v ŠKD
12.02.2020             Karneval v ŠMŠ
13.02.2020             Riaditeľské voľno
14.02.2020             Tvorivé dielne – Valentínsky darček
17.02.2020             Metodické združenie v ŠMŠ
20. 02. 2020           Zimná olympiáda v telocvični
20. 02. 2020           Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím – Projekt: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s MP
20.- 21. 02. 2020    Porada riaditeľov škôl v Námestove
24. – 28.02.2020     Jarné prázdniny