Prezentácia Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste

19. 10. 2023 sa uskutočnila v našej škole Prezentácia Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Pani majsterka a pani učiteľka zo SŠ našim končiacim žiakom priblížili odborné učilište, učebné odbory, praktickú školu, internát. Prezentácie sa zúčastnili žiaci 8. – 9. ročníka. Prišiel nás pozdraviť aj pán riaditeľ zo SŠ.

O. Uhliariková, kariérna poradkyňa