Projekt – Poviem Ti to inak

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, sme mohli zrealizovať nádherný projekt “ Poviem Ti to inak”.

Zakúpením tabletov prostredníctvom Nadácie Volkswagen Slovakia sme nainštalovali komunikačnú platformu Visual Reading, ktorá sa aktívne využívala na predmete Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností. Pedagógovia organizačnej zložky Základnej školy pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina vytvorili cez platformu Visual Reading individuálne pre každého žiaka portál, ktorý nám umožnil rozvíjať komunikačné schopnosti žiaka na konkrétnej úrovni akú práve potrebuje. Žiaci si prácu s Visual Reading obľúbili. Vzdelávacia digitálna platforma poskytla pre osvojovanie jazyka a rozvoja reči u autistických žiakov jednoznačne pozitívny charakter. Prostredníctvom tabletov s programom Visual  Reading sme vzdelávali individuálnou a skupinovou formou. Osvedčila sa nám najmä individuálna práca so žiakom, pretože každý žiak je na inej úrovni edukačných schopností.

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia, sme mohli ďalej zakúpiť alternatívny komunikačný prvok a to Talking Points. Prostredníctvom komunikačnej alternatívnej technológie Talking Points sme mohli do zariadení nahrať hlasové nahrávky, ktoré nám boli nápomocné pri komunikácii. Ide o jednoduchý komunikátor, ktorého zariadenie je schopné prehrávať max. 45sek. zvuku – hovorovú reč, pokyny, požiadavky, zvuky, hudbu, nálady a pod. Komunikátory sú veľké a stali sa tak ideálne pre žiakov s PAS, ktoré majú problém s motorikou. Technológiu Talking Points sme využívali v rámci medzipredmetových vzťahov SJ, MAT, TŠV, PRV, RKS. Pridanou hodnotou celého projektu bola canisterapia, ktorá motivačne veľmi podporovala žiakov s autistickým spektrom, aby pri činnostiach zotrvali dlhšie.

Materiálno technické zabezpečenie realizácie inovatívnych metód nám umožní zefektívniť naše úsilie a naďalej pokračovať v dobre začatej práci.

ĎAKUJEME NADÁCII VOLKSWAGEN SLOVAKIA ZA PRÍLEŽITOSŤ!