Regionálne podujatie

6.2.2024 sa v priestoroch našej školy konalo regionálne podujatie s prezentáciami so zameraním na možnosti ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym znevýhodnením. Cieľom stretnutia bolo priblížiť študijné odbory a možnosti vzdelávania na odborných učilištiach a praktických školách.
Ďakujeme všetkým prítomným a prezentujúcim:
Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina
Spojená škola internátna, Bytča
Spojená škola internátna. Kysucké Nové Mesto
Súkromná praktická škola, Žilina – Bánová
CSS Synnómia, Žilina