Verejná zbierka – Terapeutická miestnosť

Dobrý deň,

ako Rodičovské združenie sme sa rozhodli usporiadať verejnú zbierku na vytvorenie – Terapeutickej miestnosti, ktorá by bola situovaná v priestoroch Špeciálnej základnej školy s materskou školou v oddelení Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Daruj

Chceli by sme Vám predstaviť prácu CŠPP ich vlastnými slovami – Pracujeme s deťmi, ktoré k nám privádza „iné“ obdarenie. Prečo iné ? Pretože naše deti majú mnoho rôznych diagnóz, ktoré im život priniesol. Niektoré sú ľahšie, iné sú zase ťažšie, ale o všetky sa snažíme starať rovnako a dávať im zo seba len to najlepšie. Čo však k práci okrem lásky, rozvahy a starostlivosti potrebuje psychológ či špeciálny pedagóg? Potrebuje špeciálne pomôcky, funkčné zariadenie, pokojné a podnetné miesto, kde by mohol s deťmi pracovať. Miesto, ktoré u detí vzbudzuje záujem, radosť z hry a práce, kde sa budú cítiť ako doma. A presne také miesto by sme chceli s Vašou pomocou vytvoriť. Každé dieťa je jedinečné a každá terapia, ktorú s takýmito deťmi robíme ich a aj nás posúva vpred, a v každom jednom dieťati je potenciál, aby tento svet urobil lepším.

Ďakujeme