ŠMŠ 2020/2021

Gazdovský dvor babičky bylinkárky

« z 2 »

Medzinárodný deň detí

« z 2 »

Chránim a recyklujem, lebo mám rád našu Zem

Prebúdzanie jari

Práca s hlinou

Marec mesiac knihy

Srdce plné lásky

Vianočný punč

Čo nám jeseň priniesla

Zdravý životný štýl

« z 2 »

 

Fotogaléria 2019/2020

Fotogaléria 2018/2019