Súťaž: Najkrajšia vianočná pohľadnica – výsledky

Dnes sme uzavreli hlasovanie za najkrajšiu pohľadnicu. Do celkového počtu sme započítali iba hlasy s rukou hore, lebo ani jedna pohľadnica nebola škaredá.

Víťaznou sa stala pohľadnica číslo 5 s počtom hlasov: 467, ktorú vytvorila trieda 7. B. Neoceňujeme jednotlivca, lebo celá trieda robila rovnaký námet, preto sú výhercami všetci žiaci triedy 7. B: Terezka, Tamarka, Vaneska, Saška, Gabko a Maťko.

Súťaž pohľadnica 5

Súťaž pohľadnica 1

POČET HLASOV: 28

Súťaž pohľadnica 2

POČET HLASOV: 60

Súťaž pohľadnica 3

POČET HLASOV: 24

Súťaž pohľadnica 4

POČET HLASOV: 24

Súťaž pohľadnica 5

POČET HLASOV: 467

Súťaž pohľadnica 6POČET HLASOV: 346
Súťaž pohľadnica 7

POČET HLASOV: 29

Súťaž pohľadnica 8

POČET HLASOV: 32

Súťaž pohľadnica 9

POČET HLASOV: 26

Súťaž pohľadnica 10

POČET HLASOV: 26

Súťaž pohľadnica 11

POČET HLASOV: 32

Súťaž pohľadnica 12

POČET HLASOV: 27

Súťaž pohľadnica 13

POČET HLASOV: 31

Súťaž pohľadnica 14

POČET HLASOV: 26

Súťaž pohľadnica 15

POČET HLASOV: 27

Súťaž pohľadnica 16

POČET HLASOV: 26

Súťaž pohľadnica 17

POČET HLASOV: 50

Súťaž pohľadnica 18

POČET HLASOV: 24