Voľby do rady školy

V termíne od 25. 9. do 27. 9. 2023 sa bude konať  voľba do Rady školy pri Spojenej škole, Jána Vojtaššáka 13 v Žiline.

Voľba členov rady školy za:

– pedagogických zamestnancov školy: 2 zástupcovia,

– ostatných zamestnancov školy: 1 zástupca,

– rodičov detí/žiakov školy, ktorí nie sú zamestnancami školy: 4 zástupcovia (1 zástupca za MŠ, 1 zástupca za ZŠ pre žiakov s AUT, 2 zástupcovia za ŠZŠ).

 

V Žiline dňa 18. 9. 2023
PaedDr. Júlia Mankovičová
riaditeľka školy