Oznam o riaditeľskom voľne

Dňa 22. 9. 2023 (piatok) udeľuje riaditeľka školy deťom a žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

V Žiline dňa 18. 9. 2023
PaedDr. Júlia Mankovičová
riaditeľka školy