Uvítanie nových detí v ŠKD

Dňa 13.9.2023 privítala p. vedúca M. Melková nové deti do školského klubu detí: Sofiu, Erika, Riška, Dávida, Lukáša, Sabrinu, Marka, Aďka. Stretli sme sa v telocvični, kde sme mali pripravené rôzne súťaže. Deti si zmerali sily v rôznych disciplínach, odmenou pre všetkých bola malá sladkosť. Noví klubkári dostali malý darček a pamätný list.