Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím

Okresný úrad Žilina a naša škola Vás srdečne pozývajú na stretnutie s učiteľmi a žiakmi zo Spojenej školy internátnej v Žiline, Spojenej školy internátnej v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy internátnej v Bytči a Súkromnej praktickej školy v Žiline – Bánovej pod názvom

 

Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím”

 

Stretnutie sa uskutoční ako súčasť projektu

“Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím” 

číslo projektu 304011C854

 

Cieľom stretnutia je priblížiť študijné odbory a možnosti vzdelávania na uvedených školách.

Termín:           20. februára 2020 o 8:30 hod.

Miesto konania: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13,  010 08  Žilina

Stiahni pozvánku