Florbal ŠKD

V stredu 22.01.2020 sa v našom ŠKD uskutočnil florbalový turnaj. Všetky deti sa na turnaj tešili a boli plné očakávaní. Pred začatím turnaja boli deti poučené o hre fair-play a taktiež o bezpečnosti. Celkovo bolo do hry zapojených 16 detí, ktoré vytvorili 4 družstvá. Staršie deti boli zmiešané s mladšími. Deti, ktoré sa priamo nezapojili do hry povzbudzovali z lavičiek svojich kamarátov a spolužiakov, pričom vytvorili skvelú atmosféru. Všetky zápasy boli napínavé až do samého konca. Bolo vidieť, že deti si florbal užívajú a baví ich. V závere turnaja došlo k vyhodnoteniu výsledkov. Každé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou, detským časopisom a samozrejme diplomom. Florbalový turnaj mal veľký úspech a určite si ho zopakujeme aj budúci rok.

                           Mgr.Romanka Ďurneková