Oznam pre rodičov 2. 11. 2020

Milí rodičia,

po celoplošnom testovaní sa vyskytli pozitívne výsledky u viacerých zamestnancov našej školy. Momentálne nevieme posúdiť ďalší vývoj epidemickej situácie v kolektíve a považujeme za dôležité chrániť zdravie Vašich detí.

Zatiaľ sa nám nepodarilo skontaktovať s RÚVZ, ale už teraz vieme, že Vaše deti sa nebudú môcť zúčastňovať vzdelávania od utorka 03. 11. do štvrtku 05. 11. 2020.

Predpokladáme, že vzdelávanie by mohlo pokračovať po mimoriadnych prázdninách v utorok 10. 11. 2020.

S konkrétnou situáciou v triede Vášho dieťaťa Vás oboznámi triedny učiteľ obvyklým spôsobom.

Priebežne Vás budeme informovať o aktuálnej situácii v škole.

Vedenie školy