Oznam pre rodičov k 10. 11. 2020

Milí rodičia!

Výsledky víkendového testovania nám priniesli dobrú správu. Epidemická situácia v kolektíve školy je zatiaľ stabilizovaná a budeme môcť zabezpečiť chod školy s miernymi úpravami v plnom rozsahu.

Dovoľte, aby som zhrnula tie najdôležitejšie body:

NÁSTUP DO ŠKOLY 10.11.2020

– deti ŠMŠ,
– všetci žiaci ŠZŠ, 1. aj 2. stupeň
Do školy môže nastúpiť dieťa, ktorého členovia domácnosti majú negatívny výsledok z víkendového testovania. To znamená, že nie sú v karanténe alebo sa na nich nevzťahuje zákaz vychádzania.

STRAVOVANIE

Všetky deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni sú na stravu od 10.11. automaticky prihlásené. V prípade, že Vaše dieťa v utorok do školy nenastúpi, je potrebné ho dnes do 14:00 odhlásiť u vedúcej ŠJ.

RANNÝ FILTER

Na ranné meranie teploty a dezinfekciu sme už navyknutí. Nezabudnite však prosím na vyhlásenie o bezinfekčnosti.

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Pri prvom nástupe dieťaťa/žiaka po viac ako 3 dňoch musíte odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. POZOR!!! Ministerstvo zverejnilo po 2. kole testovania dnes nové vyhlásenie. Link na tlačivo: https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

Musíte ho vytlačiť, vypísať a ráno odovzdať. Tlačivá budú k dispozícií aj v škole, môžete ich samozrejme vypísať pred budovou. Žiadam Vás v tomto smere o trpezlivosť.

SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA

Z našej strany je samozrejme zachovaný ranný filter. Pripomínam však, že ak pedagogickí zamestnanci zaznamenajú v priebehu dňa príznaky ochorenia u Vášho dieťaťa, budete okamžite vyzvaní na jeho vyzdvihnutie zo školy.

ROR

Chcela by som Vás s kolegami požiadať o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok pre Vaše dieťa aj v prípade, že spĺňa výnimku. Z organizačných aj prevádzkových dôvodov nie je možné úplne izolovať skupinu triedy s jedným učiteľom od ostatných detí a žiakov. V prípade, že sa ochorenie u nás vyskytne, je zväčša nevyhnuté zatvoriť buď celú školu alebo jej väčšiu časť. Rozumieme, že prezenčná výučba je nenahraditeľná a radi by sme v nej pokračovali čo najdlhšie.

ŠKD

Fungovať bude ranný aj poobedný školský klub detí.

OZNAM

Na vstupných dverách bude vyvesený oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách z tohto zákazu od 9. do 15. novembra. Oznam je v prílohe a žiadam Vás o rešpektovanie jeho obsahu.

V závere by som Vám rada popriala hlavne veľa zdravia a trpezlivosti v neustále sa meniacich podmienkach. Verte, že je to náročné pre nás všetkých.

 

Júlia Mankovičová, riaditeľka školy