Privítanie nových detí v ŠKD

Dňa 22.9.2022 sme spoločne privítali v našom školskom klube detí  nových kamarátov: Janka, Viktóriu, Miška, Paulínku, Dominika, Adelku, Anetku, Lea, Sandru, Ninku, Juraja a Dávida. Pani vychovávateľky si pripravili pre deti zábavné popoludnie spojené so spevom, tancom a súťažami. Za snahu a aktívne zapájanie Čítať viac…

Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu: asistent učiteľa Termín nástupu:  1.10.2022   Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 Čítať viac…

Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu: asistent učiteľa Termín nástupu:  1.9.2022   Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický Čítať viac…

Grilovačka

29.06.2022 sme sa rozlúčili so školským rokom 2021/2022 spoločnou grilovačkou na záhrade školy. Zažili sme horúci letný deň pri dobrom jedle a v dobrej spoločnosti.

Hrdinovia internetu

Hrdinovia internetu Naši deviataci sa na hodinách informatiky s pánom učiteľom Petrom Krajčím zapojili do dobrodružnej hry Interland, ktorej cieľom bolo naučiť deti správať sa bezpečne na internete. To, že sa stali internetovými hrdinami, svedčia aj milé darčeky, ktoré získali. Určite Čítať viac…