Beh Nadácie Kia

Beh Nadácie Kia sa uskutočnil 11.5. 2024 na Vodnom diele Žilina. Aj z našej školy sa zúčastnili pani riaditeľka a niektoré pani učiteľky.
Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.
Zaujíma sa a aktívne vyhľadáva potreby ľudí a prostredie, v ktorom žijú. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby ich pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel.
Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venuje vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbá na jej udržateľnosť. Pri svojej činnosti prirodzene prihliada na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.
Vďaka jej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.