Celoštátna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava

10. 5. 2024 sa náš žiak Martin Bačík, ktorý navštevuje 8.A triedu zúčastnil 11. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Umiestnil sa na 3. mieste. Prednes bol precítený, krásne zvládnutý. Urobil nám všetkým veľkú radosť.