Návšteva detí v MŠ Čajakova Žilina

V pondelok 13. mája 2024 sme s radosťou prijali pozvanie na návštevu od našich kamarátov zo škôlky, a to na krásne veľké dopravné ihrisko. Pani učiteľka Katka prichystala malé aj veľké bicykle a kolobežky. Jazda sa mohla začať, samozrejme s cyklistickou prilbou a s dodržiavaním pravidiel „na ceste“ aj mimo nej. Spoločne s kamarátmi sa zahrali aj v pieskovisku, vyskúšali si nové hojdačky a herné prvky. Po malom šantení na nás čakalo občerstvenie. Atmosféra bola príjemná a naši malí cyklisti si osvojovali základné pravidlá cestnej premávky „Na ceste si pozor daj“. Tešíme sa aj na budúce – kamaráti.

(Mgr. Zuzana Karkošiaková)