Blokové programovanie na našej škole

Dňa 9. 10. 2023 sme sa prvý krát stretli v záujmovom útvare “Aj ja sa naučím programovať”. Zoznámili sme sa s micro:bitmi, ich funkciami a vybavením základnej sady a na záver sme si ukázali niektoré  hotové programy v simulátore na interaktívnej tabuli a aj na svojich microbitoch.

 

Základy programovania majú veľký význam s presahom do budúceho života žiakov s mentálnym postihnutím a aj informatickému mysleniu, ktoré je  v digitálnom svete potrebné. Preto chceme rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v oblasti programovania v záujmovom útvare  “Aj ja sa naučím programovať”. Na krúžku sa zoznámime so základmi blokového programovania, osvojíme si nové zručnosti a naučíme sa zmysluplne tráviť voľný čas s digitálnymi zariadeniam.

Tento rok sme získali grant vo výške 1000,- Eur na nákup edukačných sád micro:bitov z  Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.  Škola takto zakúpila 15 základných sád a 4 rozširujúce sady micro:bitov. Budú použité na vyučovaní predmetu informatika a v záujmovom útvare zameranom na programovanie.