Boccia – Apríl

Dňa 14.4.2023 sa v priestoroch telocvične našej školy uskutočnila zaujímavá športová aktivita – Boccia. Je to šport určený pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia, ktorí sú odkázaní na mechanický alebo elektrický vozík. Boccia umožňuje zažiť naozajstné športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu. Pod vedením p. Ľuboslavy Figurovej a jej asistentov z klubu OMD Farfalletta Žilina sa naši žiaci v tento deň zoznámili s týmto športom, s jeho pravidlami, boccia loptami a mali možnosť vyskúšať si tímovú hru priamo v praxi.
Hra sa žiakom páčila, snažili sa dostať lopty svojej farby čo najbližšie k bielej a vyhrať. Hru si vyskúšali v stoji, ale aj v sede. Častokrát bolo potrebné použiť meter, keďže vzdialenosť od bielej lopty bola naoko rovnaká v prípade oboch tímov. Chvíľka ticha a napätia končila radostným výkrikom toho tímu, ktorého lopty skončili najbližšie. Ďakujeme veľmi pekne za takýto zážitok p. uč. Beátke Králikovej, ktorá túto športovú aktivitu zorganizovala, ako aj OMD Farfalletta Žilina, ktorí nám umožnili prežiť príjemný športový zážitok.

Mgr. Lýdia Šalamonová