Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany