Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Údržbár

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:  Údržbár Termín nástupu:  školský rok 2021/2022 Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť. Náplň práce: školnícka práca Čítať viac…

Rozlúčka s predškolákmi v ŠMŠ

V pondelok,  28.júna sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Pesničkou „Kamaráta mám“ sa začala rozlúčka predškolákov s našou materskou školou. Deti sa so škôlkou rozlúčili predstavením písmenka, ktorým začína ich meno a piesňou „Slniečko, slniečko“. Od pani zástupkyne si prevzali Čítať viac…

Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Učiteľ špeciálnej základnej školy náboženskej výchovy

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:  učiteľ špeciálnej základnej školy náboženskej výchovy Termín nástupu:  školský rok 2021/2022  Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 1/2020 Čítať viac…

Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Asistent učiteľa

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:  asistent učiteľa Termín nástupu:  1.9.2021 Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických Čítať viac…

Návšteva gazdovského dvora v ŠMŠ

Naše deti zo ŠMŠ prijali pozvanie „babičky bylinkárky“ na jej gazdovský dvor. Na úvod ich oboznámila s rôznymi bylinkami, ktoré poznáme. Vysvetlila im ich dôležitosť a využitie v bežnom živote. Deti pomocou zmyslov bylinky ovoniavali, ochutnávali ich a pomenovávali. Neskôr Čítať viac…